Monthly Archives: February 2012


Sự tích cây thông Noel

Sự tích cây thông Noel Thứ bảy – 25/02/2012 22:52     Sự tích cây thông Noel Truyền thuyết về thánh Boniface, một thầy tu người Anh, người đã sáng lập ra nhà thờ đạo Cơ Ðốc ở Pháp và Ðức kể rằng, một hôm trên đường hành hương, ngài […]