Monthly Archives: February 2012


CÁO PHÓ – 14/02/2012

CÁO PHÓ – 14/02/2012 Ông : Giuse Đậu Xuân Liên. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày : 15 tháng 01 năm 1933 Do căn bệnh ung thư vào tuổi già, với sự tận tình điều trị và sự chăm sóc gia đình, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, đã từ […]


CÁO PHÓ- ngay 13-02-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                      : J.B Hoàng văn Bình. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày             : 11 tháng 04 năm 1948 Do bệnh tình lâu dài và bãi liệt hai chân, với sự tận tình chăm sóc của gia đình, nhưng […]