Monthly Archives: March 2012


CÁO PHÓ – 28-03-2012

CÁO PHÓ         BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông               : Gioan Nguyễn Công Hoan. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày      : 08 tháng 03 năm 1959. tại giáo họ Yên Trạch, xứ Tân Lộc (Khối 5, phường […]


CÁO PHÓ – ngày 26-3-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông            :Phêrô Nguyễn Văn Vân. Thành viên  GĐ Khôi Bình; Là ông cụ thân sinh thầy Antôn Nguyễn Văn Đoàn, Chủng sinh khóa 11 trường Đại chủng viện Vinh Thanh. Sinh ngày   : 05 tháng 06 năm 1948 […]


LỜI CHÂU NGỌC

      LỜI CHÂU NGỌC   1/ Triết gia Kierkegaard nói: –       Thiên Chúa chúc phúc cho con người, không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, nhưng Thiên Chúa chúc phúc ngay lúc nó cất bước đi tìm Ngài. –       Tin Mừng của Chúa chỉ nên trình bày […]