Daily Archives: March 8, 2012


Ví DẦU

Ví DẦU Thứ năm – 08/03/2012 19:57     Ví DẦU "Ví dầu ngọn lửa hắt hiu Thì anh nhen nhúm, lửa chiều gió mưa Thì anh đóm mỏng củi khô Thì anh gượng nhẹ đợi chờ lửa lan…"   "Ví dầu…" của Phạm Ðức   Ví dầu ngọn lửa hắt […]