Daily Archives: March 24, 2012


LỜI CHÂU NGỌC

      LỜI CHÂU NGỌC   1/ Triết gia Kierkegaard nói: –       Thiên Chúa chúc phúc cho con người, không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, nhưng Thiên Chúa chúc phúc ngay lúc nó cất bước đi tìm Ngài. –       Tin Mừng của Chúa chỉ nên trình bày […]