Daily Archives: March 28, 2012


CÁO PHÓ – 28-03-2012

CÁO PHÓ         BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông               : Gioan Nguyễn Công Hoan. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày      : 08 tháng 03 năm 1959. tại giáo họ Yên Trạch, xứ Tân Lộc (Khối 5, phường […]