Monthly Archives: March 2012


Sửa trị nết xấu

Sửa trị nết xấu Thứ ba – 20/03/2012 12:00     Sửa trị nết xấu Chúng ta đang ở trong Mùa Chay, xem ra có nhiều việc phải làm trong thời gian này. Người ta thường nói : Mùa Chay là thời gian rất căng thẳng vì người ta phải […]


CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC KHOÁ HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN CẤP 1 – GIÁO HẠT CỬA LÒ 2012

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC KHOÁ HUẤN LUYỆN  GIÁO LÝ VIÊN CẤP 1 – GIÁO HẠT CỬA LÒ 2012  Phần I.  Người dẫn : Xin kính mời Quý cha và cộng đoàn an toạ Trọng kính : Cha Đặc trách giáo lý, Quý cha trong hạt Cửa Lò kính quý Kính thưa   :Quý thầy, cô […]


CÁO PHÓ – ngày 7-3-2012

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà               : Maria Lê thị Bẩm     (Nghĩa) . Thành viên  GĐ Thánh TâM Sinh ngày   : 15 tháng 02 năm 1943 Do tuổi già, đau yếu, với sự chăm sóc tận tình của gia đình, đã từ trần vào […]


HỌC LÀM NGƯỜI

HỌC LÀM NGƯỜI   Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui. Một hôm người […]


Bữa Tiệc Ly diễn ra khi nào ?

Bữa Tiệc Ly diễn ra khi nào ?   VRNs (06.03.2012) – CatholicHerald – Vấn đề ngày tháng diễn ra Bữa Tiệc Ly do có sự trái ngược giữa các Phúc âm nhất lãm (Synoptic Gospels) và Phúc âm theo thánh sử Gioan. Tác giả Máccô, người mà thánh sử Matthêu và […]