Monthly Archives: April 2012


CÁO PHÓ – Ngày 29-04-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                     : Phêrô Nguyễn  văn Trọng. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày             : 06 tháng 06 năm 1942 Do bệnh cao huyết áp, Ông đã được gia đình tận tình chăm sóc và điều trị, nhưng vì tuổi […]


KINH TRỪ QUỈ

      KINH TRỪ QUỈ Bản kinh chính thức của Giáo Hội   Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen. Kính lạy Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Hoàng Tử vinh hiển hơn hết trong số các triều thần thiên quốc, xin hãy bảo […]


Kẻ chết sống lại

          Kẻ chết sống lại   Từ tiếng pháp « la chair » có thể được hiểu theo nghĩa tiếng việt trong ngôn ngữ đạo Thiên Chúa là xác thịt, xác phàm, người phàm . Cho nên, thành ngữ « la résurrection de la chair » […]