Monthly Archives: April 2012


CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                     : Phêrô Nguyễn  văn Trọng. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày             : 06 tháng 06 năm 1942 Do bệnh cao huyết áp, Ông đã được gia đình tận tình chăm sóc và điều trị, nhưng vì tuổi […]

CÁO PHÓ – Ngày 29-04-2012

      KINH TRỪ QUỈ Bản kinh chính thức của Giáo Hội   Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen. Kính lạy Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Hoàng Tử vinh hiển hơn hết trong số các triều thần thiên quốc, xin hãy bảo […]

KINH TRỪ QUỈ


          Kẻ chết sống lại   Từ tiếng pháp « la chair » có thể được hiểu theo nghĩa tiếng việt trong ngôn ngữ đạo Thiên Chúa là xác thịt, xác phàm, người phàm . Cho nên, thành ngữ « la résurrection de la chair » […]

Kẻ chết sống lại


ALELUIA . ALELUIA CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI             Ngày thứ sáu cả Giáo Hội hoàn vũ cùng trong một tâm tình tưởng niệm Chúa Giê-su  tử nạn trên thập giá, với những nghi thức phụng vụ của Giáo Hội được toàn thể giáo dân đón nhận trong một tâm tình […]

ALELUIA . ALELUIA CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI