Monthly Archives: April 2012


CÁO PHÓ – 04-04-2012

CÁO PHÓ     BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà              : Têrêxa Nguyễn thị Quý. Thành viên  GĐ Thánh Tâm & Legio Sinh ngày   : 03 tháng 03 năm 1937 Do bệnh già yếu, với sự tận tình chăm sóc của gia đình. Đã từ trần vào […]