Daily Archives: May 5, 2012


CÁO PHÓ – Ngày 05-05-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                     : J.B  Nguyễn  Thanh Hài. HĐ Mục vụ Giáo họ Yên Trạch Sinh ngày             : 25 tháng 12 năm 1954. Do căn bệnh quá hiểm nghèo, Ông đã  được các bác sỹ thuộc các bệnh viện điều […]