Daily Archives: May 16, 2012


CÁO PHÓ – 16-05-2012

CÁO PHÓ    BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Anh                     : Giuse. Nguyễn Đức Khôi  Thành viên GĐ Khôi Bình Sinh ngày            : 7 tháng 10 năm 1970 Do  sốt xuất huyết não biến chứng , với sự tận tình điều trị  của các  bác sỹ và  […]