Daily Archives: June 8, 2012


CÁO PHÓ – 08-06-2012

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà               : Têrêxa Tràn thị Vui . Thành viên  GĐ Thánh Tâm Sinh ngày   : 28 tháng 05 năm 1955 Do căn bệnh ung thư biếu cổ họng, với sự tận tình điều trị và  sự chăm sóc của các […]