Daily Archives: June 29, 2012


CÁO PHÓ – Ngày 29-06-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Anh                      :  Antôn Trần Huy Lương  Sinh ngày             : 01 tháng 09 năm 1969 Do căn bệnh nguy cấp về phổi, đã kịp thời cấp cứu tại các bệnh viện thị xã Cửa Lò, Ba Lan Nghệ […]