Monthly Archives: July 2012


Hạnh Các Thánh Tháng 8 Thứ hai – 30/07/2012 22:04         Hạnh Các Thánh Tháng 8   01. Thánh Alphongsô Ligôri, Giám mục Tiến sĩ (1696-1787) Công đồng Vatican II nói rằng Thần học Luân lý (THLL) nên được nuôi dưỡng xuyên suốt bằng Kinh thánh, Công […]

Hạnh Các Thánh Tháng 8



      Đôi Mắt Người Cha                      Xin cho, Chúa chẳng hẹp hòi Gõ Ngài mở cửa, tìm soi thấy liền.   Một người cha chỉ có một đứa con trai duy nhất sống chung với ông, hai bố con đều say mê môn túc cầu trái na (football), […]

Đôi Mắt Người Cha



TU LÀ CÕI PHÚC Thứ năm – 12/07/2012 09:38       MTC kính chuyển đến Quí Độc Giả. TU LÀ CÕI PHÚC   Nàng là người mẫu Nepal Thời danh trẻ đẹp giàu sang lẫy lừng Bỗng nhiên rũ bỏ nửa chừng Vào Chùa xuống tóc vui mừng đi tu […]

TU LÀ CÕI PHÚC


CÁO PHÓ      BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà              : Têrêxa Nguyễn Thị Quyền. Thành viên  GĐ T. Tâm & Têrêxa Sinh ngày   : … tháng …. năm 1936 Do bệnh già yếu, với sự tận tình chăm sóc của gia đình, đã từ trần vào […]

CÁO PHÓ – ngày 10-07-2012






+ CÁO PHÓ        BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông  Px              : Nguyễn văn Thái .  Giáo họ Tân Lộc Sinh ngày   : 19  tháng 09  năm 1959 Qua một thời gian đi lao động nước ngoài (Úc) anh đã mắc phải […]

CÁO PHÓ – Ngày 08-07-2012