Daily Archives: July 8, 2012
+ CÁO PHÓ        BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông  Px              : Nguyễn văn Thái .  Giáo họ Tân Lộc Sinh ngày   : 19  tháng 09  năm 1959 Qua một thời gian đi lao động nước ngoài (Úc) anh đã mắc phải […]

CÁO PHÓ – Ngày 08-07-2012