Daily Archives: October 13, 2012


TÌNH THƠ MÂN CÔI   Thi ca cầu nguyện xin gửi đến quý vị chùm thơ Mân Côi của tác giả MẠC TRẦM CUNG. Năm Sự Vui- Năm Sự Sáng – Năm sự Mừng – Năm Sự Thương.       TÌNH THƠ MÂN CÔI ******   Tình yêu Mẹ […]