Truuyền Thông Tân Lộc


TIỄN ANH ĐI Ngục sĩ: Thomas More Nguyễn Chí Thiện     Nhận được Tin Buồn Thi Hào Ngục Sĩ Thomas More NGUYỄN CHÍ THIỆN Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục Người đã cống hiến cả cuộc đời đấu tranh cho đất nước … Dưới đây là một ít […]


THÁNH LỄ CÔNG NHẬN THÀNH LẬP PHÂN HỘI TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU MIỀN TÂY NGHỆ AN

THÁNH LỄ  CÔNG NHẬN  THÀNH LẬP PHÂN HỘI TÊRÊXA  HÀI ĐỒNG GIÊSU MIỀN  TÂY NGHỆ AN   Miền Tây Nghệ An trãi dài nằm theo lưng của hình chữ S, dãi đất Miền trung, đất đá, sỏi, nắng khô cằn, mùa hè hứng chịu những đợt gió Lào nóng rát. […]