BÀI 2 THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI

BÀI 2

THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI

 (x. SGLC từ 50 đến 73)

      "Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa." (2 Pr 1,4).

I.   ỔN ĐỊNH

1. Đón tiếp (Chào hỏi, ổn định lớp, điểm danh, hát sinh hoạt…)

2. Thánh hóa đầu giờ

Đọc kinh – hoặc hát – hoặc cầu nguyện

3.  Ôn, kiểm tra bài Cũ

      Trong buổi học hôm trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đề tài “Con Người Có Khả Năng Đón Nhận Thiên Chúa”. Chúng ta cũng đã khẳng định với nhau rằng: Con người sống ở đời này là để tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật là được hiệp thông với Thiên Chúa.

3.1. Tại sao hạnh phúc ấy chỉ có nơi Thiên Chúa?

3.2. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?

3.3. Theo các bạn thì nhận biết như vậy đã đầy đủ chưa?

4.  Giới thiệu bài mới

      Thiên Chúa là Đấng nhân lành và khôn ngoan, Ngài luôn yêu thương con người một cách đặc biệt, và con người có thể nhận biết Ngài bằng những con đường khác nhau. Tuy nhiên, để nhận biết Thiên Chúa một cách đầy đủ, con người không thể dùng khả năng của mình mà đạt tới, nên Thiên Chúa đã đi bước trước để gặp gỡ và tỏ mình cho con người, để con người có thể đón nhận mạc khải của Thiên Chúa mà được sống trong hạnh phúc thật với Ngài. Đó cũng chính là nội dung của bài học mà hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.

NỘI DUNG

4.1.  Dẫn nhập

Thánh Kinh thích hợp cho mọi thời đại

      Bác sĩ  Dean khi ở Trung Quốc có nói chuyện với một người Trung Quốc trí thức về vấn đề Sách Thánh. Ông quả quyết với người ấy, sách này được viết rất xưa. Ông đưa cho người ấy một bản để xem thử. Ít lâu sau, người ấy trở lại với ông, nhìn ông với vẻ nghi ngờ, ông ta nói với bác sĩ Dean:

      Ông bảo với tôi là sách của ông rất xưa, thế mà đoạn này, (vừa nói người ấy vừa chỉ vào thư Roma chương 1), chính là do ông viết ra từ khi ông qua đây, vì ông được biết mọi điều về dân Trung Hoa chúng tôi.

      Rồi người ấy đọc lên: “Lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá hoạ. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương” (Rm 1,29-31).

      Người ấy nói tiếp: “Nếu là sách xưa thì tại sao nói đúng những tội phạm của dân tộc Trung Hoa chúng tôi trong thời đại này được?”.

      Bác sĩ Dean trả lời: "Sách Thánh có thể nói đúng như thế, vì những điều được viết trong đó đều là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, và vì thế luôn hợp với mọi thời đại cũng như mọi dân tộc. Nhờ đó, Sách Thánh có thể là đường dẫn dân chúng đi đến với Thiên Chúa".

      Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy rằng, Sách Thánh có thể là đường dẫn chúng ta đi đến với Thiên Chúa. Và trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa đã mạc khải cho con người bằng nhiều cách thức khác nhau, trong đó mạc khải trọn vẹn của Ngài được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể của Thiên Chúa. Và lời mạc khải của Ngài được ghi chép trong Thánh Kinh. Để xác quyết hơn về điều này, mời các bạn cùng đứng lên nghe Lời Chúa.

4.2.  Công bố Lời Chúa  (2 Pr 1,1-4)

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ

      Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người, nhờ sự công chính của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta, cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như chúng tôi. Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Ngài đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

          Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa

II.  Dẫn giải nội dung Giáo Lý

      “Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mạc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý Ngài" (Ep 1,9). Nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần bản tính của Thiên Chúa (x. Ep 2,18; 2 Pr 1,4). Trong việc mạc khải này, với tình thương chan chứa của Ngài, Thiên Chúa vô hình (x. Cl 1,15; 1 Tm 1,17) ngỏ lời với loài người như với bạn hữu (x. Xh 33,11; Ga 15, 14-15). Ngài đối thoại với họ (x. Br 3,38) để mời gọi và đón nhận họ hiệp nhất với Ngài. Công cuộc mạc khải này được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết với nhau (x. MK 2).

1. Thiên Chúa muốn đến gặp gỡ và tỏ mình cho con người

      Chúng ta không thể hiểu và cảm thông với một người, nếu người đó không bày tỏ những tình cảm, những lời nói cũng như bằng cử chỉ, thái độ. Đối với Thiên Chúa cũng tương tự như thế. Làm thế nào mà nhận biết Thiên Chúa vốn là "Thiên Chúa ẩn mình" (Is 45,15), "ngự trong ánh sáng siêu phàm. Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy" (1 Tm 6,16), nếu chính Thiên Chúa không đoái thương tỏ mình ra và ban mình cho con người? Vì yêu thương, Thiên Chúa tự ý đến với con người, gần gũi họ và ngỏ lời với họ, để họ có thể gặp gỡ, nhận biết và yêu mến Ngài, trở nên con cái Thiên Chúa mà được sống đời đời. "Sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô" (Ga 17,3). Như vậy, mạc khải là hành động yêu thương của Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người, để con người tự ý đón nhận và hiệp thông với Thiên Chúa mà được cứu độ.

2. Thiên Chúa mạc khải qua lịch sử cứu độ

      "Bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau" (MK 2), trong suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa mạc khải chính mình qua công trình tạo thành, đặc biệt là qua con người vốn là hình ảnh của Ngài.

      Ngài đã sống thân mật với ông bà nguyên tổ, và sau khi ông bà phạm tội, Ngài vẫn tìm đến và hứa ban ơn cứu độ. Lời hứa cứu độ được Thiên Chúa nhắc lại và củng cố, qua các giao ước với ông Noê, với tổ phụ Abraham. Dân Israel được tuyển chọn với giao ước tại Xinai, và nhờ các ngôn sứ. Ngài đã chuẩn bị họ đón nhận Đấng Cứu Thế được hứa cho toàn thể nhân loại. Bằng đường lối sư phạm tuyệt hảo, Thiên Chúa đã mạc khải chính mình dần dần theo thời gian, để con người có thể sẵn sàng đón nhận Đức Giêsu Kitô, Con Một Ngài đã mạc khải trọn vẹn. Phụng vụ thánh lễ nhắc lại chiều dài lịch sử của mạc khải như sau:

       "Tuy con người mất tình nghĩa với Cha vì tội bất phục tùng, Cha cũng không đành bỏ mặc cho sự chết thống trị. Quả thế, Cha đã thương cứu giúp mọi người để những ai tìm Cha đều gặp Cha. Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người và dùng các ngôn sứ mà dạy cho biết đợi chờ ơn cứu độ" (Kinh Tạ Ơn IV).

3. Đức Giêsu đến bổ túc và hoàn tất mạc khải

      "Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử" (Dt 1, 1-2). Thiên Chúa tỏ mình ra cách trọn vẹn và dứt khoát nơi Người Con Một, là Lời duy nhất và hoàn hảo, đã làm người và trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nơi Đức Giêsu Kitô là cao điểm và trọn vẹn của mạc khải, Thiên Chúa đã lập Giao ước mới và vĩnh cửu với toàn thể nhân loại. Con Thiên Chúa "đã đến bổ túc và hoàn tất mạc khải bằng tất cả sự hiện diện và tỏ mình qua lời nói cũng như việc làm, dấu chỉ và phép lạ, nhất là qua cái chết và sự sống lại vinh quang từ kẻ chết, sau cùng bằng việc phái Thần Chân Lý đến" (MK 4).

      Vì Đức Giêsu Kitô là Lời tròn đầy và sau cùng của Chúa Cha nói với nhân loại, nên sẽ không còn mạc khải chính thức nào nữa.

4.  Cầu nguyện giữa giờ

“Thiên Chúa cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:

Thiên ý này là kế hoạch yêu thương

Người đã định từ trước trong Đức Kitô” (Ep 1,9).

      Lạy Chúa, Chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa, vì tình yêu vô cùng Chúa đã dành cho chúng con. Với lòng nhân hậu và khôn ngoan, Thiên Chúa đã tự mạc khải chính mình cũng như ý định yêu thương ngàn đời của Ngài dành cho chúng con. Qua các biến cố và Kinh Thánh, đặc biệt qua Đức Giêsu Kitô, Chúa đã mạc khải trọn vẹn cho chúng con. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu Chúa trong cuộc sống hằng ngày và luôn biết đem tình yêu ấy đến với những người xung quanh chúng con. Amen.

III.    Sinh hoạt Giáo Lý

  1. Hãy làm cho Ngài lớn lên

Hãy làm cho Ngài lớn lên, trong tim ta trong tim mọi người

Hãy làm cho Ngài lớn lên, khắp nơi nơi cao rao danh Ngài

Hãy làm cho Ngài lớn lên, trên quê hương và trên thế giới

Hãy làm cho Ngài lớn lên, ta hãy làm cho Ngài lớn lên .

Vì Ngài là ánh sáng, soi nẻo đường ta đi

Vì Ngài là đường đi, đưa ta lên quê trời

Vì Ngài là sự sống, cho ta sống muôn đời

Vì Ngài là chân lý, đến giải thoát chúng ta .

2.     BÀI HỌC ÁP DỤNG

      Thiên Chúa vẫn không ngừng mạc khải cho con người và tiếp tục nói với nhân loại qua mọi thời đại. Lời Thiên Chúa sẽ còn vang lên mãi cho những ai biết chân thành lắng nghe và khao khát đón nhận. Vậy người tín hữu phải làm gì để có thể đón nhận lời mạc khải của Thiên Chúa?

2.1. Cần có một tâm hồn khiêm tốn để đón nhận Thiên Chúa

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha" (Mt 11,25-26).

        "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới" (Lc 1,48)

2.2. Năng đọc và suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh

      "Thực thế, trong các Sách thánh, Chúa Cha trên trời – bằng tất cả lòng trìu mến – đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ" (MK 21).

2.3. Biết đọc và nhận ra sứ điệp Chúa gửi tới

– Qua các dấu chỉ thời đại (x. Lc 13,1-5).

– Qua thiên nhiên (x. Tv 18A,1).

– Qua những con người mà ta gặp gỡ trong cuộc đời.

– Qua những tôn giáo ngoài Kitô giáo.

– Qua nghệ thuật, văn chương, triết học, những nền văn hóa, những tiến bộ khoa học, những phát minh kỹ thuật và qua những biến cố lịch sử đã và đang diễn ra.

3.    PHẦN THUỘC LÒNG 

5.  H.  Mạc khải là gì?

T. Mạc khải là việc Thiên Chúa tỏ bày cho con người biết Thiên Chúa là ai và Ngài muốn gì. Nhờ đó con người có thể đến với Thiên Chúa và hiệp thông với Ngài.

6. H. Thiên Chúa mạc khải cho ta bằng cách nào?

T. Thiên Chúa dùng lời nói và hành động mà tỏ mình cho ta qua từng giai đoạn trong lịch sử cứu độ.

7. H. Thiên Chúa mạc khải qua những giai đoạn nào?

T. Thiên Chúa đã mạc khải cho tổ tông loài người, cho các Tổ phụ, các Ngôn sứ và sau cùng Ngài đã mạc khải trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô.

8. H. Vì sao Chúa Giêsu Kitô là mạc khải trọn vẹn?

T. Vì Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người, là Lời duy nhất và hoàn hảo của Chúa Cha.

4.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

      Lạy Chúa, chúng con thật hạnh phúc vì được học hỏi về sự mạc khải của Chúa. Chúng con tin rằng, chúng con được thông phần vào bản tính Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận sứ điệp Chúa gửi đến qua những biến cố thường ngày để chúng con sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.


Sưu tầm và biên tập

Ban ĐH GL hạt

Gửi phản hồi