CÁO PHÓ – ngày 10-07-2012


CÁO PHÓ 
 
 
BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO
 
Bà              : Têrêxa Nguyễn Thị Quyền. Thành viên  GĐ T. Tâm & Têrêxa
Sinh ngày   : … tháng …. năm 1936
Do bệnh già yếu, với sự tận tình chăm sóc của gia đình, đã từ trần vào hồi 19hh30’ ngày 11 tháng 07 năm 2012. Tại  tư gia, giáo họ Yên Trạch, xứ Tân Lộc.
 
HƯỞNG THỌ 76 TUỔI
 
Xin cộng đoàn  hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà
 
Lễ an táng                   : 14h ngày 12 tháng 07 năm 2012,
tại thánh đường giáo  họ Yên Trạch
Lễ đưa tang                :Vào lúc 15h 00’ ngày 12 tháng 07 năm 2012.
 
Ban lễ tang và gia đình xin kính báo
 
 
Yên Trạch, ngày 11 tháng 07 năm 2012
 
TM BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
 
Con trai trưởng: Antôn Nguyễn  văn Lợi

Tác giả bài viết: BAN LỄ TANG

Từ khóa: n/a

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *