CÁO PHÓ- Ngày 20-08-2012


TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI SẺ SỐNG LẠI

 
CÁO PHÓ
 
 
 
BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO
 
Anh                   :  Giuse   Phùng Xuân Bắc

Sinh ngày          : 01 tháng 08 năm 1984. Tại giáo họ Yên Trạch- xứ Tân Lộc- Cửa Lò.

Anh đi lao động  nước ngoài, bị tai nạn và đã qua đời vào ngày 19 tháng 08 năm

2012, tại nước BaLan
 

HƯỞNG DƯƠNG 28 TUỔI
 
Xin cộng đoàn  hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anh
 
 
Lễ hồi tử                      : 10h30’ ngày 20  tháng 08 năm 2012.

Do Linh mục Antôn Hoàng Trung Hoa,  tại thánh đường giáo họ Yên Trạch
 

 
Linh cửu đang còn tại BaLan.  
         
Ban lễ tang và gia đình xin kính báo
 
 
 
 
 
Tân Lộc, ngày 20 tháng 08 năm 2012
 
TM BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
 
Ông thân sinh: Phaolô Phùng Đức Hân
và bà : An na Nguyễn thị Lành
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban lễ tang giáo xứ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *