Cáo Phó


CÁO PHÓ – Ngày 05-05-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                     : J.B  Nguyễn  Thanh Hài. HĐ Mục vụ Giáo họ Yên Trạch Sinh ngày             : 25 tháng 12 năm 1954. Do căn bệnh quá hiểm nghèo, Ông đã  được các bác sỹ thuộc các bệnh viện điều […]


CÁO PHÓ – Ngày 29-04-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                     : Phêrô Nguyễn  văn Trọng. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày             : 06 tháng 06 năm 1942 Do bệnh cao huyết áp, Ông đã được gia đình tận tình chăm sóc và điều trị, nhưng vì tuổi […]


CÁO PHÓ – 04-04-2012

CÁO PHÓ     BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà              : Têrêxa Nguyễn thị Quý. Thành viên  GĐ Thánh Tâm & Legio Sinh ngày   : 03 tháng 03 năm 1937 Do bệnh già yếu, với sự tận tình chăm sóc của gia đình. Đã từ trần vào […]


CÁO PHÓ – 28-03-2012

CÁO PHÓ         BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông               : Gioan Nguyễn Công Hoan. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày      : 08 tháng 03 năm 1959. tại giáo họ Yên Trạch, xứ Tân Lộc (Khối 5, phường […]


CÁO PHÓ – ngày 26-3-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông            :Phêrô Nguyễn Văn Vân. Thành viên  GĐ Khôi Bình; Là ông cụ thân sinh thầy Antôn Nguyễn Văn Đoàn, Chủng sinh khóa 11 trường Đại chủng viện Vinh Thanh. Sinh ngày   : 05 tháng 06 năm 1948 […]


CÁO PHÓ – ngày 7-3-2012

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà               : Maria Lê thị Bẩm     (Nghĩa) . Thành viên  GĐ Thánh TâM Sinh ngày   : 15 tháng 02 năm 1943 Do tuổi già, đau yếu, với sự chăm sóc tận tình của gia đình, đã từ trần vào […]


CÁO PHÓ – 07/03/2012

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà               : Maria Lê thị Bẩm     (Nghĩa) . Thành viên  GĐ Thánh TâM Sinh ngày   : 15 tháng 02 năm 1943 Do tuổi già, đau yếu, với sự chăm sóc tận tình của gia đình, đã từ trần vào […]


CÁO PHÓ – 14/02/2012

CÁO PHÓ – 14/02/2012 Ông : Giuse Đậu Xuân Liên. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày : 15 tháng 01 năm 1933 Do căn bệnh ung thư vào tuổi già, với sự tận tình điều trị và sự chăm sóc gia đình, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, đã từ […]


CÁO PHÓ- ngay 13-02-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                      : J.B Hoàng văn Bình. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày             : 11 tháng 04 năm 1948 Do bệnh tình lâu dài và bãi liệt hai chân, với sự tận tình chăm sóc của gia đình, nhưng […]