Tin Giáo Xứ
ALELUIA . ALELUIA CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI             Ngày thứ sáu cả Giáo Hội hoàn vũ cùng trong một tâm tình tưởng niệm Chúa Giê-su  tử nạn trên thập giá, với những nghi thức phụng vụ của Giáo Hội được toàn thể giáo dân đón nhận trong một tâm tình […]

ALELUIA . ALELUIA CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI