GIÁO XỨ LẬP THẠCH VÀ GIÁO XỨ ĐỒNG VÔNG THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG


GIÁO XỨ LẬP THẠCH VÀ GIÁO XỨ ĐỒNG VÔNG
THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG
 
Hoà cùng giáo phận và giáo hạt các giáo xứ trong hạt Cửa Lò tổ chức thắp nến cầu nguyện cho anh chị em giáo điểm Con Cuông. cho công lý và hoà bình,
Xem thêm:
1.
Một vụ đàn áp giáo dân tại giáo điểm Quỳ Châu, hạt Phủ Quỳ, Giáo phận Vinh
2.Giáo điểm Con Cuông (Nghệ An) tiếp tục bị quấy phá, linh mục và giáo dân bị ngăn cản cử hành Thánh lễ
3. Sự việc vừa xảy ra tại giáo điểm Con Cuông ngày 1-7-2012: Linh mục, giáo dân bị hành hung; ảnh tượng bị đập nát
4.Thông Cáo của Tòa Giám mục GP Vinh về sự việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông
5.Thư của Đức Giám mục Phaolô gửi cộng đồng dân Chúa trong giáo phận – 4/7/2012
6.Văn thư của TGM GP Vinh gửi UBND Tỉnh Nghệ An về sự việc tại giáo điểm Con Cuông

 

Hoà cùng giáo phận và giáo hạt các giáo xứ trong hạt Cửa Lò tổ chức thắp nến cầu nguyện cho anh chị em giáo điểm Con Cuông. cho công lý và hoà bình, nhất là cầu nguyện cho đất nước quê hương, cho các vị lãnh đạo chính quyền nhất là cầu nguyện cho nhà cầm quyền Con Cuông sớm thấy được sai phạm của mình để trở về tôn trọng tư do tôn giáo, tôn trọng công lý và hoà bình.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CẦU NGUYỆN GIÁO XỨ ĐỒNG VÔNG
BĂNG RÔN TẠI GIÁO XỨ LẬP THẠCH, CỬA LÒ

 

Tác giả bài viết: PV Cửa Lò

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *