THÁNH LỄ CÔNG NHẬN 3 CHI HỘI TÊRÊXA HẠT BỘT ĐÀ Gp VINH


THÁNH LỄ CÔNG NHẬN 3 CHI HỘI TÊRÊXA HẠT BỘT ĐÀ Gp VINH

Thánh lễ công nhận gia nhập vào Hội Tê rê xa HĐ Giê-su và lời tuyên hứa của anh chị em Ban Điều hành. Sau thánh lễ là bữa cơm thân mật và giờ sinh hoạt của Hội tại tiền sảnh thánh đường giáo xứ Sơn La, vùng Sơn Cước miền tây Nghệ An. Chủ tế cha Antôn Hoàng Đức Luyến. cha Linh giám Hội Tê rê xa giáo phận Fx Đinh văn Quỳnh, cha linh giám chi hội xứ Quy Hậu Gioan Nguyễn văn Niên và cha xứ Yên Lĩnh Giuse Nguyễn Xuân Phương.

Xem Video

Lời Tuyên hứa

Dâng Của Lễ

Sinh hoạt ba chi hội sau thánh lễ

Bữa cơm thân mật sau thánh lễ

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CaJEogN1VIg[/youtube]

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *