Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận về một số sinh hoạt giáo lý


Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận về một số sinh hoạt giáo lý
30.06.2012

 

 

Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin
về một số sinh hoạt giáo lý của giáo phận:
1. Thi giáo lý thường niên cấp giáo phận
2. Chương trình học niên khóa 2012-2013
3. sách mới cho khối Kinh Thánh và Vào Đời

 

 

 

 


GIÁO PHẬN VINH
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Số 03/12 TB.BGLĐT
————————-

Xã Đoài, ngày 24 tháng 6 năm 2012


THÔNG BÁO
VỀ MỘT
 SỐ SINH HOẠT GIÁO LÝ CỦA GIÁO PHẬN


Kính gửi Quý Cha,
Quý Ban giáo lý các cấp,
Quý Thầy Cô giáo lý,

Ban Giáo lý Đức tin xin thông báo một số vấn đề

I. THI GIÁO LÝ THƯỜNG NIÊN CẤP GIÁO PHẬN

1. Ngày, giờ  thi:  8h ngày 01 tháng 8 năm 2012

2. Địa điểm thi: 2 địa điểm

a/ Nhà thờ chính toà Xã Đoài, cho thí sinh tỉnh Nghệ An,

b/ Nhà thờ Văn Hạnh, cho thí sinh tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình.

3. Tuổi của thí sinh: Cần giữ đúng quy định là: Sơ Cấp 1 sinh năm 2004, từ đó tính tuổi các lớp khác, mỗi lớp hơn nhau 1 tuổi.

4. Bài thi:

a/ Nội dung: Theo chương trình phải học (Giáo lý và Kinh) đã quy định trong Thông Báo 03/011, ngày 13/9/2011

b/ Hình thức: Trắc nghiệm.

5. Số lượng và lớp dự thi: Sẽ thông tri vào ngày 24/7/2012.

6. Nạp danh sách: Gửi bằng email của cha Quản hạt, cha Đặc trách giáo lý hạt hoặc email đã được 2 vị đó thừa nhận. Gửi về Văn phòng Ban Giáo Lý Giáo phận vào các ngày 25, 26, 27 tháng 7 năm 2012  Sau 3 ngày đó Văn phòng không thể nhận danh sách nữa. Địa chỉ email của Văn phòng: vpglvinh@gmail.com.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC NIÊN KHOÁ 2012 – 2013

Phần giáo lý: Thể theo ý kiến của các giáo hạt và sự hướng dẫn của Đức giám mục giáo phận, thông báo 01/12 ngày 26/02/2012 đã phổ biến: từ này chỉ còn 9 lớp giáo lý phổ thông và các lớp bí tích. Các lớp ở khối Đồng Cỏ Non và các lớp trên độ tuổi vào đời, giáo hạt giáo xứ nào có điều kiện và hoàn cảnh riêng nên tổ chức thêm cho các em học. Điều đó BGLĐT khuyến khích và ủng hộ, chứ không quản lý.

Phần kinh: Lắng nghe sự góp ý của các xứ qua các kỳ tập huấn là nên tránh tình trạng đối phó của học sinh chỉ học kinh để thi chứ không phải dùng để đọc mà cầu nguyện. Nên từ năm học này, chương trình kinh sẽ rút bớt và chia thành hai khối cơ bản, nghĩa là các lớp trong khối đó cùng học một chương trình kinh mà thôi, và trong các cuộc thi giáo lý, Ban giáo lý có thể ra đề thi trong chương trình kinh đã quy định phải học ở các lớp dưới. Cụ thể:

1. Khối Sơ cấp và Căn Bản

a/ KinhKinh Hằng Ngày (Sáng, Tối) Và Ngắm Lần Hạt Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng, Kinh Lạy Bà Chúa con, Kinh chịu lễ thiêng liêng, kinh trước và sau khi ăn cơm. (Theo tập nhỏ đã phổ biến trong năm học 2011-2012)

b/ Giáo lý: Các lớp học như cũ: Theo sách Giáo Trình Giáo Lý Phổ Thông của Giáo Phận Vinh phát hành năm 2009.

2. Khối Kinh Thánh và Vào Đời:

a/ Kinh: Ngắm Đàng Thánh Giá, Kinh Đọc Ngày Chúa Nhật (Trừ Kinh Nghĩa Đức Tin), Kinh Chầu Lượt, Kinh Ông Thánh Giuse, Kinh Tháng Đức Mẹ, Kinh Năm Câu Lạy, Bảy Câu Đội, Kinh cầu cho các thầy cả, Kinh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, Kinh dâng mọi người Việt Nam Cho Đức Bà Maria Đồng Trinh (Theo tập nhỏ đã phổ biến trong năm học 2011-2012).

b/ Giáo lý: Theo sách Giáo Trình Giáo Lý Phổ Thông của Giáo Phận Vinh mới phát hành năm 2012.

III. SÁCH MỚI KINH THÁNH VÀ VÀO ĐỜI:

1. Từ năm học này (2012-2013), khối Kinh Thánh và khối Vào Đời sẽ học theo sách mới. Khối Vào Đời chỉ còn 1 lớp, còn khối Kinh Thánh vẫn giữ 3 lớp.

Tránh tình trạng “tam sao thất bản”, sách giáo trình Kinh Thánh, Vào Đời cũng như sách giáo trình Sơ Cấp, Căn Bản, Ban Giáo Lý Đức Tin giữ bản quyền, không ai được tự in ấn phát hành. Các thầy cô giáo lý cũng như học sinh trong toàn giáo phận nên thận trọng mua, dùng sách phải có dấu đỏ của Ban Giáo Lý Đức Tin.

2. Giá sách được quy định như sau:

A/ SÁCH HỌC SINH

– Kinh Thánh 1: 14 000 đ /cuốn
– Kinh Thánh 2: 15 000 đ /cuốn
– Kinh Thánh 3: 15 000 đ /cuốn
– Vào Đời: 24 000 đ /cuốn   

B/ SÁCH GIÁO LÝ VIÊN

– Kinh Thánh 1: 16 000 đ /cuốn
– Kinh Thánh 2: 28 000 đ /cuốn
– Kinh Thánh 3: 30 000 đ /cuốn

3. Những sách nói trên đã có tại Văn phòng Ban GLĐT. Các đơn vị giáo xứ, giáo hạt nên liên hệ với Văn phòng qua email: vpglvinh@gmail.com. hoặc qua số phone: 0984964394 hay01227651639, đặt mua trước để hưởng chế độ hộ giá.

4. Các dịch vụ đăng ký làm đại lý sẽ được giảm phần trăm như đã quy định.


Ban giáo lý giáo phận kính mong Quý Cha và Quý Thầy Cô giáo lý quan tâm tiếp thu để công cuộc giáo lý toàn giáo phận được thống nhất và tiến đều.        

Xin chân thành cảm ơn!

Trưởng Ban giáo lý giáo phận

Lm. Martinô Nguyễn Xuân Hoàng

 

VP Ban Giáo lý Đức tin

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *