THỨ SÁU TUẦN THÁNH- KỶ NIỆM CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI CHO THIÊN HẠ


THỨ SÁU TUẦN THÁNH- KỶ NIỆM CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT
CHUỘC TỘI CHO THIÊN HẠ

 

Tân Lộc – Chiều nay thứ sáu ngày 06 tháng 04. Giáo xứ tổ chức nghi thức kỷ niệm Chúa Giê-su chịu chết cứu chuộc nhân loại. 15h bước vào các phần phụng vụ. Cha xứ phủ phục trước bàn thờ như nhắc nhở mọi người cùng chết với Chúa Kytô. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức mở ảnh hôn chân, thay vì để thánh giá nơi bàn cho giáo dân lên hôn chân Chúa như các cha quản xứ trước đây, thì cha xứ đã đứng ẵm trên tay Thánh giá và trao cho mọi người lần lượt hôn kính thánh giá Chúa, hơn một giờ đồng hồ, giáo dân lần lượt lên hôn kính Thánh giá, để hợp vệ sinh cho mọi người, ngài dùng khăn tay lau chỗ người trước vừa hôn lên tượng Chúa để người sau tiếp tục hôn, cứ thế khoảng hơn 4500 tín hữu được cha ẵm tượng Thánh Giá trên tay và trao cho từng người một. Sau nghi thức hôn chân tượng Thánh Giá là phần hiệp lễ. Mọi người ra về trong thinh lặng chờ đến 19g giáo xứ tiếp tục suy ngắm 5 sự thương khó Chúa và  ngắm năm dấu đanh. Hoạt cảnh tháo xác được giáo họ Mai Lĩnh phụ trách.
 Chúa Giêsu được một diễn viên đóng, vác thánh giá từ dưới cửa chính lên, trên quảng đường đi được các diễn viên thể hiện trang nghiêm suất sắc, cảnh đánh đập Chúa trên đường đi, đóng đanh và dựng Thánh Giá và các hoạt cảnh trong giờ Chúa chuẩn bị tử nạn được diễn xuất một cách cảm động, làm cho nhiều giáo dân phải thổn thức. Sau phần táng xác ban tổ chức cho viếng xác sau đó, các hội đoàn cùng giáo dân lần lượt suy ngắm về sự thương khó chúa trong tinh thần thống hối ăn năn. Cũng trong tuần Tam nhật này, nhiều gia đình có ý thức đã che phủ màn tivi nhà mình, trách không tham gia vào những  nơi hoặc hành động mang tính chất vui nhộn, để cùng với  Mẹ Giáo Hội đi vào tuần tam nhật thương khó và phục sinh với Chúa Kytô.


Tác giả bài viết: Giáo xứ Tân Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
 
1
2
3
4
5

Click để đánh giá bài viết

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *