VIDEO: GIA ĐÌNH THÁNH TÂM XỨ TÂN LỘC 15 NĂM THÀNH LẬP


VIDEO: GIA ĐÌNH THÁNH TÂM XỨ TÂN LỘC 15 NĂM THÀNH LẬP

Gia đinh Thánh Tâm giáo xứ Tân Lộc tĩnh tâm và văn nghệ tối ngày 19 tháng 06 năm 2012 và thánh lễ tạ ơn sáng 20-06 kỷ niệm 15 năm thành lập.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1yDM9LTbcZg[/youtube]

Dâng Của Lễ

//www.youtube.com/watch?v=XHS7rakNon8[/youtube]

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *