GIÁO XỨ TÂN LỘC, CỬA LÒ BẦU BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ HAI CẤP XỨ VÀ HỌ. NHIỆM KỲ 2011 – 2014. (Bài cũ)

GIÁO XỨ TÂN LỘC, CỬA LÒ
BẦU BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ HAI CẤP XỨ VÀ HỌ. NHIỆM KỲ 2011 – 2014
 
 
          Cả tháng nay giáo xứ Tân Lộc , hạt Cửa Lò đã chuẩn bị để bầu cử Ban thường trực HĐMV hai cấp xứ và họ.
          Cha quản xứ Martinô Nguyễn Xuân Hoàng cùng ban thường trực hội đồng Mục vụ giáo xứ và các giáo họ đã triệu tập nhiều cuộc họp để bàn về việc tổ chức bầu Ban thường trực HĐ Mục vụ nhiện kỳ 2011-2014.
Các bước triển khai rất lô gích có khoa học và dân chủ làm cho ý thức mỗi giáo dân được nâng cao.  Theo ý kiến Cha quản xứ  Martinô Nguyễn Xuân Hoàng trong các cuộc họp mở rộng để thống nhất mỗi gia đình toàn giáo xứ giới thiệu 01 nhân sự về  để bầu vào Ban Thường trực HĐ xứ, và  trong mỗi giáo họ mỗi gia đình cũng giới thiệu về cho giáo họ 01 nhân sự  để bầu vào ban thường trực HĐ giáo họ, sau khi bàn luận sôi nổi đã có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến cho rằng chúng ta từ trước tới nay giới thiệu 3 hoặc 4 nhân sự, ví dụ “5 vị Ban hành giáo xứ thì giới thiệu nhân sự là 5, bốn ông BHG họ thì cũng giới thiệu 4 ông, vì nếu cho giới thiệu 01 ông của hai cấp thì sợ sẻ không đủ nhân sự, không có  người làm việc, vì thường khi giáo dân đã tín nhiệm ai thì sẻ giới thiệu người đó và vì thế biết đâu cả xứ ai cũng giới thiệu 1 ông đó thì sao đây? ”.  Sau khi nghe nhiều ý kiến phát biểu, Cha xứ đã có ý kiến ngài nói “ Cha đã mục vụ nhiều xứ và trong thời gian quản xứ theo kinh nghiệm các nơi thì  mỗi gia đình chỉ giới thiệu 01 vị xứ và 01 vị họ, thế mà nhân sự giới thiệu về trong toàn giáo xứ rất nhiều, đừng sợ thiếu nhân sự, ngài tiếp; làm vậy cũng nhằm mục đích để giáo dục ý thức người dân” Sau khi bàn thảo toàn bộ Hội đồng Mục vụ thống nhất mỗi gia đình giới thiệu 01 vị vào Ban thường trực HĐ MV xứ và 03 vị vào HĐ thường trực họ. sau một tuần các phiếu được phát về các tổ cụm của từng giáo họ, phiếu thu về rất kết quả, các vị được giới thiệu vào Ban xứ rất nhiều chứ không phải một hai người như một số vị lo lắng, có giáo họ giới thiệu gom lại 18 vị về để bỏ phiếu vào ban  thường trực hội đồng mục vụ xứ, riêng giáo họ thì rất nhiều, sau khi có kết quả, một số vị lo lắng  không đủ nhân sự về xứ  và họ đã ngỗ ra và nói: “nếu khoá sau ta sẻ giới thiệu 01 vị cả xứ và họ về là được”, làm vậy  người dân họ phải trăn trở chọn người và như vậy ý thức người giáo dân sẻ được nâng cao trong việc lựa chon nhân sự để đề cử.
Về việc tổ chức bầu cử  rất có nhiều đổi mới so với các khoá trước hoàn toàn, thứ nhất là cả xứ tổ chức bầu  cử  cả  hai cấp  vào một lúc trước thánh lễ Chúa Nhật tuần III QN ngày 23/1/2011, không phải như các khoá trước đây không có sự thống nhất về  nhiệm kỳ  nơi các giáo họ,  giáo xứ, có họ  thì nhiệm kỳ hai năm, có họ ba năm, họ thì bầu trước tại giáo họ mình, họ thì bầu sau, tóm lại việc bầu Ban  hành giáo họ thì các họ hết nhiệm kỳ thế là xin phép các cha tự bầu nơi họ và mỗi họ bầu luôn một vị về làm Ban hành giáo xứ. Nay thì khác, trước khi chọn ra những vị có đức, có tài, có chuyên môn.  Ban hành giáo xứ và cha quản xứ ngồi lại với nhau để xem xét các vị được đề cử vào Ban thường trực giáo xứ và giáo họ, trước tiên là nhận định lựa ra các vị có phiếu đề cử cao , sau đó xem  về chuyên môn  của từng vị để lựa chọn vào Ban thường trực xứ và họ, phần này rất kỹ lượng và cẩn thận, cuối cùng cha xứ và Ban thường trực  đương nhiệm đã chọn ra được và đề cử 9 vị  để giáo dân chọn bầu lấy 07 vị vào Ban thường trực giáo xứ, và mỗi giáo họ  07 vị chọn bầu lấy 05 vị vào Ban thường trực các giáo họ.
Sau khi đã chọn lựa được các nhân sự mà giáo dân đề cử về. Ban thường trực giáo xứ đã cho in tên tuổi các vị gửi về các giáo họ cũng như dán trên các bảng tin trong toàn giáo xứ suốt một tuần để mỗi người thấy được mà chọn lựa bầu vào Ban thường trực giáo xứ và giáo họ.
Chúa nhật tuần III QN ngày 23/1/2011 toàn giáo xứ có 1.234 hộ gia đình đã tập trung về thánh đường giáo xứ để bầu cử. các khu vực của bốn giáo họ được Ban tổ chức chia ra như sau: Giáo họ Tân Lộc gian giữa bên nam từ trên xuống. Giáo họ Đức Xuân gian giữa nhà thờ bên nữ từ trên xuống. Giáo họ Mai Lĩnh gian cánh gà  bên nữ từ trên xuống. Giáo họ Yên Trạch gian cánh gà bên nam từ trên xuống. Các khu vực đều được 01 vị  thư ký của giáo họ đó ngồi tại bàn phiếu để ghi tên các gia đình đi bỏ phiếu và  một số vị được giáo họ bầu lên để hướng dẫn cho giáo dân bỏ phiếu.
Trước thánh lễ cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng phân tích kỹ các thể thức bầu cử một lẫn nữa, công bố rõ tên các vị được đề cử bầu vào Ban thường trực giáo xứ và giáo họ, sau đó việc bỏ phiếu được bắt đầu, giáo dân từng giáo họ cứ lần lượt đi lên bàn để nhận phiếu và bỏ vào thùng phiếu, việc lên bỏ phiếu của giáo dân chẳng khác gì giáo dân lên hiệp lễ, từng hàng ghế đến lượt đứng lên và bỏ phiếu hết dãy bàn này lại nối tiếp dãy bàn khác. Khoảng gần một tiếng đồng hồ thì người cuối cùng đã bỏ phiếu xong. Cha quản xứ  mời năm vị của bốn giáo họ ( Họ Tân Lộc 2 hòm phiếu vì dân đông gấp 2 các họ khác) mang hòm phiếu lên cung thánh giơ cao và ngài bắt kinh dâng gia đình cho Trái Tim Chúa, cả cộng đoàn đứng lên đọc to đều trong tâm tình tạ ơn và phó dâng cho Chúa. Sau đó các tổ kiểm phiếu đã phân công xen kẽ để làm công tác kiểm phiếu. và thánh lễ  Chúa Nhật tạ ơn được tiếp tục cử hành.
Thật là vui cho giáo xứ vào những ngày giáp tết Nguyên đán Tân Mão đã  diễn ra cuộc bầu cử Ban thường trực Hội đồng Mục vụ giáo xứ và giáo họ khoá này thật tốt đẹp, theo các vị bô lão thì từ trước tới nay giáo xứ mới có cuộc bầu cử Ban thường trực HĐ Mục vụ trong tâm tình  hiệp nhất, sốt mến  và làm cho ý thức người giáo dân qua việc bầu cử lần này  nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Hội thánh, nhất là Hội Thánh địa phương.
Cám tạ tri ân Chúa, Cha quản xứ, Hội đồng Mục vụ đương nhiệm cùng toàn thể cộng đoàn, đã tổ chức một cuộc bầu cử thật văn minh, dân chủ và khoa học, hợp với thời đại mới. Chắc rằng với ơn Chúa và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần toàn thể bà con trong toàn giáo xứ sẻ chọn ra  được những vị có đủ đức tài vào Ban thường trực Hội đồng Mục vụ giáo xứ và giáo họ trong nhiệm kỳ 2011 – 2014.
 
 
Ban kiểm phiếu và  HĐMV xứ và họ
Giáo dân toàn xứ hăng hái chọn bại biểu đức tài
Địa điểm  bỏ phiếu  giáo họ Tân Lộc gian trên nhà thờ
 
Địa điểm bỏ phiếu  giáo họ  Yên Trạch gian cách gà bên  nam nhà thờ

Địa điểm  bỏ phiếu  giáo họ Tân Lộc gian trên nhà thờ
Địa điểm bỏ phiếu  giáo họ Đức Xuân gian cách gà bên  nam nhà thờ
Địa điểm bỏ phiếu  giáo họ Mai Lĩnh gian cách gà bên  nam nhà thờ
Các hòm phiếu sau khi giáo dân bỏ đủ được dâng lên Chúa
Ban kiểm phiếu bốn giáo họ kiểm phiếu

Pin It

Gửi phản hồi