Khai bút đầu xuân: Thơ Phụng vụ 3 ngày tết

Thơ: Phụng vụ 3 ngày tết

 

Ngày Mùng Một Tết Ất Mùi
Cầu bình an năm mới

tải xuống

Ngày đầu xin lộc ơn trên ,

Một năm cầu Chúa bình yên thuận hòa .

Tết Ất Mùi tỏa ngàn hoa .

Cầu phúc,  trùng trùng, no thỏa đầy dư.

Bình yên hạnh phúc vô tư,

An khang thịnh vượng không từ một ai .

Năm mới tiến bước thật dài .

Mới hẳn Cộng đoàn, sáng mãi Phúc Âm .

 

Ngày mùng Hai tết

Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên

tải xuống (1)

Ngày xuân Ất Mùi hái lộc xinh

Hai  tay thành khẩn Chúa Thiên Đình,

Cầu  mong lộc thánh Ngài ban thưởng

Cho ông bà, cha mẹ anh minh.

Ông trong sáng một lòng nhân đức.

 thanh cao điểm sáng  yên bình.

Tổ ấm trăm năm chói rạng gia đình.

Tiên nguyện ước thiên đường hội ngộ.

 

 

Ngày mùng Ba tết

Xin ơn thánh hóa công ăn việc làm

images

Xin ơn gió thuận mưa hòa,

Ơn lành đổ xuống như là ngàn xuân .

Thánh ý Chúa, con xin tuân,

Hóa may thất bại, thành công sợ gì ,

Công ơn Chúa xuống trường kỳ ,

Việc hồn việc xác việc gì cũng siêu .

Làm  nên cám tạ thật nhiều .

Ăn ở sớm chiều tiêu biểu chúa thương.

 

J.B Antôn Hoàng Cảnh Hồng

 

 

 

Pin It

Gửi phản hồi