Tin Giáo Xứ

nha-tho-tan-loc-630x310

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc CHÚA NHẬT  I Mua vọng – CN II Mùa vọng . từ ngày 29/11 – 06/ 12/ 2015 Chúa Nh...

Giáo Phận Vinh

1448295240.nv

Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục, tháng 11/...

Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục, tháng 11/2015     Thông báo: Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các...