Tin Giáo Xứ

nha-tho-tan-loc-630x310

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc CHÚA NHẬT  VIII TN – CN IX TN, từ ngày 22/05 – 29/ 05/ 2016 Chúa Nhật V...