Daily Archives: February 14, 2012


CÁO PHÓ – 14/02/2012

CÁO PHÓ – 14/02/2012 Ông : Giuse Đậu Xuân Liên. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày : 15 tháng 01 năm 1933 Do căn bệnh ung thư vào tuổi già, với sự tận tình điều trị và sự chăm sóc gia đình, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, đã từ […]