Daily Archives: March 17, 2012


CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC KHOÁ HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN CẤP 1 – GIÁO HẠT CỬA LÒ 2012

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC KHOÁ HUẤN LUYỆN  GIÁO LÝ VIÊN CẤP 1 – GIÁO HẠT CỬA LÒ 2012  Phần I.  Người dẫn : Xin kính mời Quý cha và cộng đoàn an toạ Trọng kính : Cha Đặc trách giáo lý, Quý cha trong hạt Cửa Lò kính quý Kính thưa   :Quý thầy, cô […]


CÁO PHÓ – ngày 7-3-2012

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà               : Maria Lê thị Bẩm     (Nghĩa) . Thành viên  GĐ Thánh TâM Sinh ngày   : 15 tháng 02 năm 1943 Do tuổi già, đau yếu, với sự chăm sóc tận tình của gia đình, đã từ trần vào […]