Daily Archives: March 17, 2012CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà               : Maria Lê thị Bẩm     (Nghĩa) . Thành viên  GĐ Thánh TâM Sinh ngày   : 15 tháng 02 năm 1943 Do tuổi già, đau yếu, với sự chăm sóc tận tình của gia đình, đã từ trần vào […]

CÁO PHÓ – ngày 7-3-2012