Daily Archives: May 25, 2012


CÁO PHÓ – Ngày 25 – 05 -2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                     : Phêrô Nguyễn  Đinh Đường. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày             : 21 tháng 10 năm 1931 Do già yếu bệnh tật, Ông đã được gia đình chăm sóc tận tình, nhưng do tuổi già, sức yếu, […]