Daily Archives: July 4, 2012


LẼ SỐNG THÁNG 7

      LẼ SỐNG THÁNG 7   01 Tháng Bảy Một Cách Trả Thù   Những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây: Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp […]