Daily Archives: September 2, 2012


THÁNH LỄ RA MẮT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ

THÁNH LỄ RA MẮT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ Chủ nhật – 02/09/2012 16:55     Lúc 8 giờ, sáng ngày 02/9/2012, Chúa nhật 22 TN, Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Xứ Đoàn Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Giáo xứ Tân Lộc chính thức […]