Monthly Archives: February 2011


GIÁO XỨ TÂN LỘC, CỬA LÒ BẦU BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ HAI CẤP XỨ VÀ HỌ. NHIỆM KỲ 2011 – 2014. (Bài cũ)

GIÁO XỨ TÂN LỘC, CỬA LÒ BẦU BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ HAI CẤP XỨ VÀ HỌ. NHIỆM KỲ 2011 – 2014               Cả tháng nay giáo xứ Tân Lộc , hạt Cửa Lò đã chuẩn bị để bầu cử Ban thường trực HĐMV hai cấp […]