Monthly Archives: October 2010


Bài giảng lễ bổn mạng Hội Têrêxa Miền Bắc Đại hội lần II. 2015

Bài giảng lễ bổn mạng Hội Têrêxa HĐ Giêsu Miền Bắc. Đại hội lần II. 2015 Lm Giuse  Nguyễn Văn Huy  THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU CON ĐƯỜNG NHỎ DẪN ĐẾN MỤC ĐÍCH LỚN Nếu Đức Giêsu được sánh ví như mặt trời công chính và Đức Maria mẹ […]