Giáo Phận Vinh


Cha Phêrô: Nén hương muộn 1

Cha Phêrô: Nén hương muộn GPVO – Vậy là đã tắt, một ngọn lửa trên cánh đồng truyền giáo. Sáng ngày 19/2/2012, khoảng thinh không trên vòm xà cừ mặt tiền Nhà Hưu dưỡng Toà Giám mục Xã Đoài dường như có chút chi đó rung rinh khi những hồi […]