Monthly Archives: July 2012


Hạnh Các Thánh Tháng 8

Hạnh Các Thánh Tháng 8 Thứ hai – 30/07/2012 22:04         Hạnh Các Thánh Tháng 8   01. Thánh Alphongsô Ligôri, Giám mục Tiến sĩ (1696-1787) Công đồng Vatican II nói rằng Thần học Luân lý (THLL) nên được nuôi dưỡng xuyên suốt bằng Kinh thánh, Công […]


Sa mạc huấn luyện: Phút nhìn lại và suy tư

Sa mạc huấn luyện: Phút nhìn lại và suy tư Thứ sáu – 27/07/2012 15:04             Gần 1 năm trời chúng tôi học tập trong lớp Huynh Trưởng. Chúng tôi được học lý thuyết, cũng như kỉ năng sinh hoạt để sau này sinh hoạt […]


Đôi Mắt Người Cha

      Đôi Mắt Người Cha                      Xin cho, Chúa chẳng hẹp hòi Gõ Ngài mở cửa, tìm soi thấy liền.   Một người cha chỉ có một đứa con trai duy nhất sống chung với ông, hai bố con đều say mê môn túc cầu trái na (football), […]


TU LÀ CÕI PHÚC

TU LÀ CÕI PHÚC Thứ năm – 12/07/2012 09:38       MTC kính chuyển đến Quí Độc Giả. TU LÀ CÕI PHÚC   Nàng là người mẫu Nepal Thời danh trẻ đẹp giàu sang lẫy lừng Bỗng nhiên rũ bỏ nửa chừng Vào Chùa xuống tóc vui mừng đi tu […]


CÁO PHÓ – ngày 10-07-2012

CÁO PHÓ      BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà              : Têrêxa Nguyễn Thị Quyền. Thành viên  GĐ T. Tâm & Têrêxa Sinh ngày   : … tháng …. năm 1936 Do bệnh già yếu, với sự tận tình chăm sóc của gia đình, đã từ trần vào […]


Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận về một số quy định chung

Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận về một số quy định chung: 1) Tái điều chỉnh cơ cấu và nhiệm vụ của Ban Giáo lý các cấp. 2) Chương trình đào tạo Giáo lý viên. 3) Một số quy định chung khác. Thông Báo của Ban […]


GIÁO XỨ LẬP THẠCH VÀ GIÁO XỨ ĐỒNG VÔNG THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG

GIÁO XỨ LẬP THẠCH VÀ GIÁO XỨ ĐỒNG VÔNG THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG   Hoà cùng giáo phận và giáo hạt các giáo xứ trong hạt Cửa Lò tổ chức thắp nến cầu nguyện cho anh chị em giáo điểm Con Cuông. cho công lý […]


GIÁO XỨ TÂN LỘC CỬA LÒTHẮP NẾN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG

GIÁO XỨ TÂN LỘC CỬA LÒTHẮP NẾN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG Chủ nhật – 08/07/2012 07:14     Với tinh thần hiệp thông cầu nguyện, cùng toàn thể anh chị em trong và ngoài giáo phận, giáo xứ Tân Lộc, Cửa Lò, Vinh tối nay: […]


CÁO PHÓ – Ngày 08-07-2012

+ CÁO PHÓ        BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông  Px              : Nguyễn văn Thái .  Giáo họ Tân Lộc Sinh ngày   : 19  tháng 09  năm 1959 Qua một thời gian đi lao động nước ngoài (Úc) anh đã mắc phải […]


DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO LÝ HẠT 2011 – 2013

Danh sách Ban giáo lý hạt Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 – 2013. Gồm 25 vị. 02 Linh mục và 23 giáo dân gồm các giáo xứ: Tân Lộc, Lộc Mỹ, Đồng Vông, Lập Thạch, Làng Anh, Trang Cảnh.   DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO LÝ HẠT 2011 – […]