MÔ HÌNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ ĐỨC XUÂN – GIÁO XỨ TÂN LỘC


MÔ HÌNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ ĐỨC XUÂN, XỨ TÂN LỘC

Giáo họ Đức Xuân, xứ Tân Lộc chuẩn bị bước vào khởi công ngôi thánh đường giáo họ. Chúng tôi xin đưa lên mô hình tổng thể của nhà thờ để cộng đoàn biết và đong góp. Xin mọi người cầu nguyện để mọi công việc dự tính được thành công tốt đẹp.

 

MÔ HÌNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ ĐỨC XUÂN, XỨ TÂN LỘC

 

Nhà thờ được nhìn từ trên cao


 

Nhìn một bên