Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc

longthuongxotchua-4cb72bb

CHÚA NHẬT  XXVI TN – CN XXVII TN, từ ngày 25/09 – 02/ 10/ 2016

Chúa Nhật. 25/09 : 5h30′ lễ Tân Lộc, Chiều 14g15′ lễ Tân Lộc, tối 19h lễ Đồng Vông.

1.Thứ hai:  Sáng 4h30′ lễ Tân Lộc , chiều tối 19h30′ lễ Đức Xuân.

2. Thứ ba: Sáng 4h30′ lễ Tân Lộc. Tối 19h15′ lễ Đồng Vông.

3. Thứ tư: Sáng 4h30′ lễ Tân Lộc. tối 7h30′  lễ Văn Sơn .

4. Thứ năm: Sáng 4h30′ lễ Tân Lộc. Tối 19h15′ Đồng Vông.

5. Thứ sáu: Sáng 4h30′ lễ Tân Lộc. cha đi lễ chầu lượt.

6. Thứ bảy: Sáng 4h30′ lễ Tân Lộc. cha đi chầu lượt, chiều tối 19h15′ lễ Tân Lộc.

7. Chúa Nhật. 02/10 sáng 5h30′ lễ Tân Lộc,  chiều 14g15′ lễ Tân Lộc, tối 19h lễ Đồng Vông.

Ban TT Giáo xứ.

Pin It

Gửi phản hồi