ba lien 1 001

Cáo phó – Ngày 31/07/2016

TÔI TIN ” XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI” CÁO PHÓ    BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Bà :  Luxia Nguyễn Thị Liên Sinh năm :  1960. Tại giáo họ Tân Lộc,  xứ Tân Lộc. Do ốm bệnh nặng, bà được sự chăm sóc tậ...
ThuHai_TN29

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN – C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Gv. 1,2; 2,21-23; Cl. 3, 1-5.9-11; Lc. 12, 13-21 MỤC LỤC Tiền của. 3 Kính sợ Thiên Chúa. 6 Sống là chuẩn bị chết 8 Khi đồng tiền lên ngôi? – Lm. Giuse Tạ Duy ...
WwW.ThanhCaVietNam.OrG/

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: St. 18, 20-32; Cl. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13 MỤC LỤC 1. Cầu nguyện. 3 2. Thưa chuyện với Thiên Chúa. 5 3. Kinh Lạy Cha, đọc xuôi đọc ngược. 8 4. Cầu nguyện của t...