Danh sách những học sinh thi giáo lý hạt Cửa Lò được giải thưởng năm học 2015 – 2016

Những học sinh thi giáo lý hạt Cửa Lò được giải thưởng năm học 2015 – 2016

anh BGL Hat 2016 001

Ban ĐH Giáo lý hạt Cửa Lò nhiệm kỳ 2014 – 2017

danh sach hat thuong 001

Toàn giáo hạt có 38 em đạt giải thưởng kỳ thi giáo lý năm học 2015 – 2016 có: 2 em Giải Nhất. 17 em Giải Nhì.  19 em Giải Ba theo số thứ từ từ dưới lên.

Theo số thứ tự      : 01 – 20 – Giải Ba.

                                  : Số 21 – 37 – Giải Nhì

                                  : Số 38 – 39 – Giải Nhất.

 

Ban ĐH Giáo lý giáo hạt Cửa Lò

Pin It

Gửi phản hồi