Bản tin 2: Về đóng góp xây dựng một số hãng mục của giáo xứ Tân Lộc

Bản tin 2: Về đóng góp xây dựng một số hãng mục của giáo xứ Tân Lộc

 

 

Nui Duc Me

 

>> Bản tin 1 >>

Trường học giáo lý lên tầng 3

>>  Đổ bằng tầng ba  nhà trường giáo lý ngày 10/5/2013

BẢN TIN 2:  VỀ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ XỨ TÂN LỘC
(Từ ngày 16/01/2013 – 03/06/2013)
 

  TT           TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ               NƠI CHỐN         Tiền VND         USD
1 Gia đình Ông, Bà Duy Họ Tân Lộc 2.000.000  
2 Gia đình Ông Hòa – Danh Họ Tân Lộc 3.000.000  
3 Gia đình Anh Kính – Tuệ Họ Tân Lộc 3.000.000  
4 Gia đình Ông, Bà Lợi – Ngà Họ Tân Lộc 500.000  
5 Gia đình Bà Lan (Sơn) Họ Tân Lộc 5.000.000  
6 Gia đình Ông, Bà Văn – Dần Họ Tân Lộc 1.000.000  
7 Gia đình Ông, Bà Hạnh – Tứ Họ Tân Lộc 5.000.000  
8 Gia đình Lĩnh – Nga Họ Tân Lộc 1.000.000  
9 Gia đình Long – Quý Họ Tân Lộc 3.000.000  
10 Gia đình Khoa – Hòa Họ Tân Lộc 5.000.000  
11 Gia đình Cương – Hoài Họ Tân Lộc 5.000.000  
12 Gia đình Phúc – Xuân Họ Tân Lộc 5.000.000  
13 Gia đình Giáo – Châu Họ Tân Lộc 3.000.000  
14 Gia đình bà Chắt Nho Họ Tân Lộc 2.000.000  
15 Gia đình Trường – Nga Họ Tân Lộc 5.000.000    
16 Chị Trung Nghĩa Họ Tân Lộc 1.000.000
 
17 Gia đình Anh chị Hùng – Ca Lao động Nhật Bản 5.000.000  
18 Bà Dung, Tứ Họ Tân Lộc 2.000.000  
19 Gia đình Ông bà Lành – Lý Họ Tân Lộc 5.000.000  
20 Gia đình Anh chị Ngọc – Hằng Họ Tân Lộc 2.000.000  
21 Gia đình Anh chị Đông –  Huyền Họ Tân Lộc 2.000.000  
22 Tập thể 4 ông: Vinh, Lan, Lành, Lộc Họ Tân Lộc 5.000.000  
23 Gia đình Ông bà Thaỏ – Mận Họ Tân Lộc 2.500.000  
24 Bà Anna Maria Nguyễn Xuân Hoa Melbourne Úc 5.000.000  
25 Gia đình Anh Lộc – Thanh Họ Tân Lộc 1.000.000  
26 Gia đình bà Loan – Thành Họ Tân Lộc 2.000.000
27 Gia đình Ông bà  Minh – Bính Họ Tân Lộc 500.000  
28 Gia đình Ông bà Tĩnh – Long Họ Tân Lộc 300.000  
29 Gia đình Ông bà Vinh Hường Họ Tân Lộc 3.000.000  
30 Gia đình Ông bà Hùng – Tường Họ Tân Lộc 500.000  
31 Anh Chuyên (ông Hạnh-Tứ) Lao động nước ngoài 10.000.000  
32 Gia đình Anh chị Yên – Thắng Họ Tân Lộc 2.000.000  
33 Gia đình Anh chị Chất – Lan Họ Tân Lộc 500.000  
34 Gia đình Anh chị Thiên – Thu Họ Tân Lộc 500.000  
35 Anh Tăng (Thảo- Mận) Họ Tân Lộc 4.000.000  
36 Gia đình Anh chị Hưng – Tin Họ Tân Lộc 5.000.000  
37 O Trung (Ông, Bà Nghĩa) Họ Tân Lộc 1.000.000  
38 Ông bà Phước – So Họ Tân Lộc 1.000.000
39 Gia đình Khoa – Hòa Họ Tân Lộc 5.000.000  
40 Gia đình Chị Dâng (Thái) Họ Tân Lộc 5.000.000  
41 Gia đình Anh chị Cường – Hòa Họ Tân Lộc 500.000  
42 Một ân nhân (không nêu tên) Họ Tân Lộc 5.000.000  
43 Bà Thái (ba) Họ Tân Lộc 500.000    
44 Gia đình Anh chị Bình Hoà Họ Tân Lộc 1.000.000  
45 Gia đình anh chị Lương Trà Họ Tân Lộc 1.000.000  
46 Công ty TNHH Tân Xuân Họ Tân Lộc 40.000.000  
47 Anh em lao động tại Niudilan Họ Tân Lộc 68.000.000  
48 Anh chị Việt – Oanh (Châu Tuyết) Họ Tân Lộc 100 USD  
49 Chi Hạnh (ông Phê bà Nhân) Họ Tân Lộc 10.000.000  
50 Gia đình Anh chị Quyền – Trinh Họ Tân Lộc 2.000.0000  
51 Gia đình Anh chị Vinh – Lành Họ Tân Lộc 500.000  
52 Gia đinh Ông bà Đức – Ân Họ Tân Lộc 2.000.000  
53 Gia đình Ông bà Tấm – Bình Họ Tân Lộc 500.000  
54 Gia đình Ông bà Chín – Phương Họ Tân Lộc 2.000.000  
55 Gia đình Ông bà Hòa – Quyền Họ Tân Lộc 5.000.000  
56 Gia đình Ông bà Sáng – Thu Họ Đức Xuân 2.000.000  
57 Công ty TNHH Tân Xuân Họ Tân Lộc 10.000.000  
58 Gia đình Anh chị Huyền – Đông Họ Tân Lộc 1.000.000  
59 Gia đình Thánh Tâm họ Tân Lộc Họ Tân Lộc 5.000.000  
60 Gia đình anh chị Hùng – Chiến (So) Họ Tân Lộc 5.000.000  
61 Một người xin dấu tên Họ Tân Lộc 5.000.000  
62 Gia đình bà Chắt Nho Họ Tân Lộc 1.000.000  
63 Gia đình Ông Hải Láng Họ Tân Lộc 1.000.000  
64 Gia đình Anh Chị Kỳ Lý Họ Tân Lộc 2.000.000  
65 Gia đình Bà Dung Tứ Họ Tân Lộc 2.000.000  
66 Gđ anh Nam, anh Tâm Họ Tân Lộc 2.400.000  
67 Gia đình không nêu tên Họ Tân Lộc 3.000.000  
68 Gia đình không nêu tên Họ Tân Lộc 1.000.000  
69 Gđ anh chị Nam, Dung Họ Tân Lộc 1.000.000  
70 Gia đình không nêu tên Họ Tân Lộc 1.000.000  
71 Gđ anh chị Công, Nga Họ Tân Lộc 1.000.000  
72 Chị Trung Nghĩa Họ Tân Lộc 500.000  
73 Anh Lương, anh Bình Họ Tân Lộc 5.000.000  
74 Anh em lao động tại Úc Họ Tân Lộc    
75 Gia đình anh chị Vững -Thúy Họ Tân Lộc 1.000.000  
76        
77        
78        
79        
80        
         

Cộng đến 20/08/2013 có: 431.700.000đ và 1.500 USD
(Bốn trăm, ba mươi  mốt  triệu, bảy trăm nghìn đồng VN và một nghìn năm trăm USD )

 

 

 

 

 

 Xin chân thành cám ơn quý vị ân nhân và xin kính chúc quý vị an bình, hạnh phúc và sức khỏe. Nguyện xin Chúa  trả công bội hậu cho quý vị ân nhân

 

 

 

 

 

Giáo họ và giáo xứ Tân Lộc
[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi