Bản tin 1: Giáo xứ cải tạo kiến thiết một số hãng mục công trình hạ tâng cơ sở xứ

GIÁO XỨ TÂN LỘC 
CẢI TẠO  VÀ KIẾN THIẾT MỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH

 

Quyết định số 22/12 QĐ/TGM ngày 22/10/2012 cử cha Giuse Phan Sỹ Phương quản xứ Tân Lộc, quản hạt Cửa Lò. Và ngày 27 tháng 11 năm 2012 thánh lễ tạ ơn được tổ chức tại thánh đường giáo xứ.

Sau khi về quản xứ, ngài đã cùng HĐ Mục vụ quyết định thay đổi một số công việc liên quan đến  sinh hoạt mục vụ và xây dựng tái tạo một số hạng mục thuộc hạ tầng cơ sở:
          Trước tiên, để có không gian thoáng rộng cho khuôn viên thánh đường, cùng HĐ Mục vụ  ngài lấy ý kiến cộng đoàn bà con giáo dân nhất trí phá ngôi nhà trường cũ chiếm ngự phía tây trước sân nhà thờ và tượng đài Đức Mẹ nằm phía đông  trước sân nhà thờ, hai hạng mục này được xây dựng từ thời cha già Giuse Nguyễn Tràng.
Tượng Mẹ được di dời lên trung tâm tháp chuông nhà thờ đặt dưới hàng chữ “MẸ ĐẦY ƠN PHÚC”, sau đó tập trung cho san mặt bằng và lát gạch chung quanh hai bên, trước và sau nhà thờ.
Trong nhà thờ ngài thuê kỹ thuật  từ thành phố Sài Gòn về  lắp lại hệ thống âm thanh. Sau đó sẻ chồng thêm tầng ba ngôi trường giáo lý mới xây để làm thông hai phòng thoáng trên đó dùng vào việc hội họp, học tập khi đông người tham dự và dùng cho ca đoàn tập hát v.v.
Chắc chắn bộ mặt của giáo xứ và khu khuôn viên thánh đường  trong tương lai sẻ có nhiều khởi sắc, khuôn viên thoáng đẹp và rộng rãi, sạch sẽ ngăn nắp hơn.

 

 

 

 

 

 

 
Tương lai sẻ chồng thêm tầng ba tại ngôi trường này

Tượng Mẹ được đưa lên đặt tại cửa lầu chuông

Tượng Mẹ đặt trung tâm tiền nhà thờ

 

Ngôi trường cũ được phá dỡ để lấy không gian cho sân nhà thờ

Mặt bằng  sân nhà thờ được nhìn từ Tây sang Đông

Mặt bằng  sân nhà thờ được nhìn từ Đông sang Tây

Đang san mặt bằng nâng lên 15 cm để lát gạch
 


Loa trong nhà thờ được thiết kế từ nóc trần (đốm tròn trắng loa) trông như những bóng trang trí

 

 

 

BẢN TIN I:  VỀ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ XỨ TÂN LỘC
(Từ ngày 26/12/2012 – 15/01/2013)

>> BẢN TIN XÂY DỰNG 2 >>
 

TT TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ NƠI CHỐN TIỀN VND TIỀN USD
1 Gia đình  Bà Bảy (Bình) Tân Lộc 5.000.000  
2 Gia đình Ông bà Hấn -Tuyết Tân Lộc 5.000.000  
3 Gia đình: Anh chị Đăng – Ngọc Tân Lộc 5.000.000  
4 Gia đình: Anh chị Hường – Đông Tân Lộc 5.000.000  
5 Gia đình: Anh chị Tuệ – Hoa Tân Lộc 5.000.000  
6 Gia đình: Anh chị Lương – Trà Tân Lộc 3.000.000  
7 Gia đình: Ông bà Ân – Đức Tân Lộc 3.000.000  
8 Gia đình: Anh chị Hòa – Quyền Tân Lộc 5.000.000  
9 Gia đình: Anh chị Huy – Hồng Tân Lộc 2.000.000  
10 Gia đình: Anh chị Sơn – Hà Tân Lộc 4.000.000  
11 Gia đình: Ông bà Mân – Hướng Tân Lộc 1.000.000  
12 Gia đình: Bà Vinh (Cường) Tân Lộc 1.000.000  
13 Gia đình: Ông bà Quy – Hội Tân Lộc 5.000.000  
14 Gia đình: Ông bà Tám – Bình Tân Lộc 5.000.000  
15 Gia đình: Bà Vạn ( Liên) Tân Lộc 5.000.000  
16 Gia đình: bà Dâng (Thái) Tân Lộc 5.000.000  
17 Gia đình: Cố cụ Thanh Mến Tân Lộc 2.000.000  
18 Gia đình: Anh chị Thành – Hoàn Tân Lộc 1.000.000  
19 Gia đình: Anh chị Anh – Ly Tân Lộc 3.000.000  
20 Một số anh em lao động nước ngoài Hàn Quốc   1.400
21 Gia đình: Anh chị Pháp – Mỹ Tân Lộc 2.000.000  
22 Gia đình: Ông bà Long – Hương Tân Lộc 5.000.000  
23 Gia đình: Anh chị Đình – Ngọc Tân Lộc 3.000.000  
24 Gia đình: Anh chị Năng – Linh Tân Lộc 1.000.000  
25 Gia đình: Ông bà Cậy – Ngọc Tân Lộc 5.000.000  
26 Gia đình: Anh chị Văn – Minh Tân Lộc 3.000.000  
27 Gia đình: Anh  Bằng (Hấn Tuyết) Tân Lộc 5.000.000  
28 Gia đình: Anh chị Duyên – Nhung Tân Lộc 2.000.000  
29 Gia đình: Ông bà Lộc – Nhung Tân Lộc 5.000.000  
30 Gia đình: Anh chị Hồng – Hằng Tân Lộc 10.000.000  
31 Gia đình: Anh chị Ty – Ngụ Tân Lộc 500.000  
32 Gia đình: Anh chị Yên – Thắng Tân Lộc 2.000.000  
33 Gia đình: Anh chị Bình – Hòa Tân Lộc 2.000.000  
34 Gia đình Ông bà Hồng – Lành Tân Lộc 10.000.000  
35        
36        
37 Cộng đợt một   125.500.000 1.400

 

(Một trăm hai lăm triệu, năm trăm nghìn đồng VN và một nghìn bốn trăn đồng USD)
 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tân Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

 

 

 

Pin It

Gửi phản hồi