Thông báo của TGM về lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại chủng sinh khóa XI

Thông báo của TGM về lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại chủng sinh khóa XI

Thông báo Số 1216/TB-TGM
của Tòa Giám Mục Xã Đoài
về lễ Truyền chức Phó tế
cho các Đại chủng sinh khóa XI

 

Download THÔNG BÁO

 [post-views]
Pin It

Gửi phản hồi