Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

sau Đại hội lần thứ XIII (năm 2016)

thuchung_daihoixiii_1 thuchung_daihoixiii_2 thuchung_daihoixiii_3 thuchung_daihoixiii_4

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Pin It

Gửi phản hồi