Video giáo xứ Tân Lộc “Múa Dâng Hoa Kính Mẹ”

Video giáo xứ Tân Lộc “Múa Dâng Hoa Kính Mẹ”

Mẹ Ơi! Chúng con cần Biển sống và Cá sống, cần một môi trường xanh, sạch, đẹp. Để mọi người cùng vui hưởng sự bình an trong vũ trũ mà Chúa đã ban tặng cho con người.

1-Thiếu nhi giáo họ Tân Lộc

YouTube Preview Image

2-Giáo họ Đức Xuân

YouTube Preview Image

3-Đội múa xứ Tân Lộc

YouTube Preview Image

4- Thiếu nhi giáo họ Tân Lộc

YouTube Preview Image

Video 5- đoàn múa Tân Lộc

YouTube Preview Image

Video 6- đoàn múa Tân Lộc

YouTube Preview Image

TT Giáo xứ

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi