Bế giảng Lớp Hôn Nhân khóa 11

Bế giảng Lớp Hôn Nhân khóa 11

Hôm nay vào lúc 6h sáng chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016. Qua một thời gian hơn 2 tháng, lớp học Hôn Nhân khóa 11 đã tốt nghiệp. Tất cả có 74 học viên trong giáo xứ và một số giáo xứ bạn sống và làm việc chung quanh giáo xứ.

Lớp học được cha quản xứ Giuse giao cho 2 thầy và 1 Sơ phụ trách. – Thầy Phó tế  J.B Nguyễn Đình Lĩnh. Sơ dòng Ture Maria Nguyễn thị Thống và thầy đặc trách giáo lý hạt J.B At Hoàng Cảnh Hồng.

Kết quả điểm tốt nghiệp.

Đạt điểm như sau:

14 Học viên đạt giỏi. 23 học viên đạt khá và 37 học viên trung bình.

Thánh lễ tạ ơn bế mạc trong tâm tình sốt mến và vui vẻ. Tạ ơn Chúa, chúc cho tất cả học viên vui sống trong tình yêu con Chúa và con Giáo Hội giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban TT Giáo xứ

Pin It

Gửi phản hồi