Giáo xứ tổ chức thánh lễ mừng tuổi Quý cụ sáng mùng 2 tết

Giáo xứ tổ chức thánh lễ mừng tuổi Quý cụ sáng mùng 2 tết

 

>Xem thêm hình ảnh>

IMG_0101

IMG_0086

IMG_0105

IMG_0112 IMG_0115

IMG_0143

TT Giáo xứ

Pin It

Gửi phản hồi